Islandia.info.pl - zobacz oferty turystyczne w , ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Islandia.info.pl  >  Lista ofert  >  Islandia - kraina żywiołów, Islandia
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Islandia - kraina żywiołów, Islandia

Islandia (pokaż mapę)
cena za osobę od:
zawiera:zakwaterowanie, ubezpieczenie KL i NW, wyżywienie według wybranej opcji, przelot, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, opłaty lotniskowe, opieka rezydenta
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Wybrana oferta jest nieaktualna. Aby kontynuować zmień ustawienia.
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:

Islandia - kraina żywiołów, Islandia

Wczasy w:

Nazwa wg organizatora:


Islandia - kraina żywiołów

Kategoria:

***

Region:

Islandia

Opis:

<p><strong>Reykjav&#237;k - Park Narodowy Thingvellir - Wodospad Gullfoss - Geysir - Vik - Wodospady Seljalandsfoss/Skogafoss - wulkan Eyjafjallaj&#246;kull - Reykjav&#237;k&#65279;</strong></p><p><strong>Dzie&#324; 1.&#160;Reykjav&#237;k.&#160;</strong>Przelot na Islandi&#281;. Po wyl&#261;dowaniu transfer do hotelu. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 2.&#160;Park Narodowy Thingvellir - Wodospad Gullfoss - Geysir.&#160;</strong></p><p>Po &#347;niadaniu ca&#322;odzienna wycieczka w region &#8222;Z&#322;otego Kr&#281;gu&#8221; nazywanego niejednokrotnie Islandi&#261; w pigu&#322;ce. W programie m.in.: majestatyczny wodospad Gullfoss, zaliczany do dziesi&#261;tki najpi&#281;kniejszych wodospad&#243;w &#347;wiata; najwi&#281;kszy gejzer wyspy &#8211; Strokkur oraz jeden z najs&#322;ynniejszych gejzer&#243;w &#347;wiata &#8211; Geysir, od kt&#243;rego nazwy w&#322;asnej pochodzi nazwa zwyczajowa tego typu &#378;r&#243;de&#322; geotermalnych na ca&#322;ym &#347;wiecie. Podczas wycieczki udamy si&#281; tak&#380;e do Parku Narodowego Thingvellir. Park ten wpisany zosta&#322; na List&#281; &#346;wiatowego Dziedzictwa UNESCO i chroni jedne z najbardziej aktywnych sejsmicznie i wulkanicznie obszar&#243;w wyspy. Chroni on r&#243;wnie&#380; cz&#281;&#347;ciowo najwi&#281;ksze jezioro Islandii i stanowi szczeg&#243;lnie wa&#380;ne historycznie miejsce dla tego pa&#324;stwa ze wzgl&#281;du na odbywaj&#261;ce si&#281; tutaj pierwsze obrady parlamentu islandzkiego w 930 roku. P&#243;&#378;nym popo&#322;udniem powr&#243;t do hotelu i czas wolny na odpoczynek i kolacj&#281; (we w&#322;asnym zakresie). W miesi&#261;cach pa&#378;dziernik - marzec &#8211; w godzinach p&#243;&#378;nowieczornych wyjazd na obserwacj&#281; zorzy polarnej, magicznego wielobarwnego zjawiska &#347;wietlnego pojawiaj&#261;cego si&#281; na niebie w bezchmurne zimowe noce. <br /> (Uwaga! Mo&#380;liwo&#347;&#263; obserwacji zorzy polarnej jest &#347;ci&#347;le uzale&#380;niona od sprzyjaj&#261;cych warunk&#243;w atmosferycznych i nie ma gwarancji, &#380;e Uczestnicy zaobserwuj&#261; to zjawisko podczas wycieczki).</p><p><strong>Dzie&#324; 3.&#160;<strong>Vik - Wodospady Seljalandsfoss/Skogafoss - wulkan Eyjafjallaj&#246;kull.</strong>&#160;</strong></p><p>Po &#347;niadaniu przejazd wzd&#322;u&#380; po&#322;udniowego wybrze&#380;a Islandii, w kierunku malowniczej wioski V&#237;k &#237; M&#253;rdal. Drog&#281; do Vik urozmaica&#263; b&#281;d&#261; postoje przy najciekawszych naturalnych atrakcjach wyspy m.in.: wodospad Seljalandsfoss oraz Skogafoss, a tak&#380;e malownicza sceneria lodowc&#243;w, pla&#380;a Reynisfjara z czarnym piaskiem i imponuj&#261;cymi formacjami skalnymi. Je&#347;li pogoda dopisze &#8211; zatrzymamy si&#281; na zdj&#281;cia przy wulkanie Eyjafjallaj&#246;kull, kt&#243;rego erupcja w 2010 roku sparali&#380;owa&#322;a &#347;wiatowy transport lotniczy. W drodze powrotnej do hotelu - wizyta w Lava Centre &#8211; interaktywnej wystawie po&#347;wi&#281;conej wulkanom i zjawiskom sejsmicznym na Islandii. Czas wolny na odpoczynek i kolacj&#281; (we w&#322;asnym zakresie). W godzinach p&#243;&#378;nowieczornych &#8211; w miesi&#261;cach pa&#378;dziernk-marzec - wyjazd na kolejn&#261; obserwacj&#281; zorzy polarnej.</p><p><strong>Dzie&#324; 4. <strong>Reykjav&#237;k</strong>.&#160;</strong></p><p>Po &#347;niadaniu spacer po stolicy Islandii z pilotem. Zobaczymy m.in. - ko&#347;ci&#243;&#322; lutera&#324;ski Hallgr&#237;mskirkja, sal&#281; koncertowa Harpa, ratusz miejski, parlament, dzielnic&#281; portow&#261;. Po po&#322;udniu czas wolny. Dla ch&#281;tnych mo&#380;liwo&#347;&#263; uczestnictwa w dodatkowo p&#322;atnych wycieczkach fakultatywnych: p&#243;&#322;dniowy rejs na obserwacj&#281; wieloryb&#243;w (czas trwania 2 - 3 godziny) &#8211; ok. 85 EUR od osoby; &#160;a ok. 170 EUR od osoby za rejs szybk&#261; &#322;odzi&#261;&#160;&#160;&#160;&#160; (szczeg&#243;lnie polecamy).</p><p><strong>Dzie&#324; 5.&#160;</strong></p><p>Po &#347;niadaniu czas wolny na samodzielne zwiedzanie Reykjaviku oraz zakupy. Dla ch&#281;tnych: mo&#380;liwo&#347;&#263; lotu helikopterem (od ok. 250 EUR od osoby) oraz zwiedzania unikatowego tunelu lawowego &#8211; stworzonego przez strumie&#324; lawy o temperaturze 1200&#176;C (oko&#322;o 60 EUR). Mo&#380;liwo&#347;&#263; uczestnictwa w po&#380;egnalnej kolacji - bufet owoc&#243;w morza (oko&#322;o 60 EUR). Wieczorem przejazd do Blue Lagoon &#8211; jednego z najs&#322;ynniejszych na &#347;wiecie kompleks&#243;w naturalnych basen&#243;w geotermalnych (prosimy o zabranie stroju k&#261;pielowego. W&#160;zale&#380;no&#347;ci od rozk&#322;adu lotu ten punkt programu mo&#380;e by&#263; realizowany w dniu pierwszym). Znajduj&#261; si&#281; one na polach lawy, czyli miejscu sprzyjaj&#261;cym energii geotermalnej. Charakterystyczny mlecznoniebieski odcie&#324; wody wynika z du&#380;ej zawarto&#347;ci krzemionki, krzem tworzy mi&#281;kk&#261; warstw&#281; na dnie jeziora, kt&#243;r&#261; k&#261;pi&#261;cy mog&#261; si&#281; naciera&#263;. Woda jest tak&#380;e niezwykle bogata w r&#243;&#380;nego rodzaju sole. Z Blue Lagoon udamy si&#281; na lotnisko. Lot powrotny do Polski w godzinach p&#243;&#378;nowieczornych.</p><p>&#160;</p><p>Imprezy na Islandi&#281; odbywaj&#261; si&#281; w kameralnych grupach.</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<p><strong>Cena zawiera:</strong></p><ul><li>przelot bezpo&#347;redni na trasie Polska -&#160;Rejkjawik - Polska</li><li>op&#322;aty lotniskowe</li><li>ubezpieczenie KL, NNW</li><li>zakwaterowanie (4 noce) w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych z &#322;azienk&#261;</li><li>&#347;niadania,</li><li>transport autokarami lub minibusami</li><li>zwiedzanie wg programu (bez bilet&#243;w wst&#281;pu)</li><li>serwis wykwalifikowanego polskiego pilota</li><li>baga&#380; 10 kg o wymiarach 55 x 40 x 23</li></ul>

Dodatkowo płatne:

<ul><li>dop&#322;aty do pokoju jednoosobowego albo do ta&#324;szej opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie" (uczestnik mo&#380;e by&#263; dokwaterowany do innej osoby tej samej p&#322;ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie", dop&#322;ata zostanie anulowana</li><li>obowi&#261;zkowej op&#322;aty za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;ug&#281; lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160;zwyczajowe napiwki, bilety kolejowe i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 150 EUR na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,</li><li>koszt&#243;w wycieczek fakultatywnych,</li><li>baga&#380; rejestrowany 20 kg - Warszawa: 530 z&#322;/os., Wroc&#322;aw: 530 z&#322;/os, Krak&#243;w 530 z&#322;/os., Katowice 595 z&#322;/os. oraz Gda&#324;sk 510 z&#322;/os. - cena w momencie zakupu wycieczki, p&#243;&#378;niej mo&#380;e ulec zmianie</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>w j&#281;zyku polskim</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Wizy</strong></p><p>Obywatele RP korzystaj&#261; z&#160;prawa do swobodnego przep&#322;ywu ludno&#347;ci w&#160;ramach UE/EOG i mog&#261; przebywa&#263; na terenie Islandii bez konieczno&#347;ci posiadania zezwolenia na pobyt i rejestracji do 3 miesi&#281;cy.</p>

Przewodnik: Islandia, Islandia


Islandia
Islandia:
Jeden z krajów nordyckich znany z gejzerów, wulkanów i lodowców! Niewielkie państwo w Europie Północnej położone na wyspie Islandii oraz kilku mniejszych wysepkach na Oceanie Atlantyckim (archipelag wysp Vestmannaeyjar). Liczy nieco ponad 300 tys. mieszkańców. Stolicą jest Reykjavik, największe miasto na wyspie, zamieszkiwane przez ok. 1/3 ludności kraju. Islandia jest specyficznym i niezwykle interesującym krajem. Ze względu na panujące tu specyficzne warunki naturalne i klimat nadaję się zwłaszcza na wyprawy, podróże trekkingowe, wyjazdy sportowe i aktywny wypoczynek. Jednocześnie kultura Islandii jest wyjątkowo ciekawa i barwna, co niezaprzeczalnie stanowi jeden z atutów regionu.
czytaj więcej
 

Islandia: mapa


Mapy: Islandia

oferty z państwa Islandia.info.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Planując wczasy w uwielbianej przez rodziny Bułgarii czy Portugalii słynącej z niezwykłych miast, warto szukać ofert last minute, które zachęcają znacznie niższą ceną w porównaniu do ceny katalogowej biur podróży. Bardzo popularne są oferty Chorwacja Last Minute, szczególnie wśród miłośników sportów wodnych. Last Minute to doskonała propozycja dla osób spontanicznych, które są w stanie zdecydować się na wyjazd w ciągu jednego dnia.Zachęcamy do skorzystania z usług serwisu TravelOne.pl, gdzie codziennie można znaleźć liczne promocje i oferty last minute, również na Cypr i Majorkę.
 
Wakacje Last Minute w Izraelu - sprawdź najlepsze oferty >>
Rajska wyspa Bali w wersji All Inclusive >>
Najlepsze hotele przy piaszczystych plażach Dominikany >>